Psykolog, PhD.

Arabella Nuila er utdannet psykolog, spesialist i voksen klinisk psykologi, NPF (Norsk Psykologi Forening). Hun har også en doktorgrad innen Helse- og sosial psykologi fra London School of Economics (LSE). Hennes erfaring innen psykisk helsevern er meget bred, både på Distrikt psykiatrien (DPS) og inneliggende avdelinger ved Lovisenberg Diakonale sykehus, OUS, AHUS. I tillegg har hun en fulltidsstilling ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Noe av det hun er mest opptatt av er helsefremmende arbeid, særlig tidlig intervensjon. Det å oppsøke hjelp før problemene blir mer omfattende har en unik helsegevinst. Spisskompetansen til Arabella ligger innen traumer, PTDS og kompleks PTDS, samt ulike former for angstlidelser og stressrelaterte plager. Hun har også bred erfaring med rus- og avhengighetsproblematikk. De behandlingsmetodene hun benytter seg mest av er blant annet metakognitive prinsipper, mentalisering, EMDR og motiverende intervju.

Medlem av:

  • Medlem av Norsk psykologforening (NPF)

Jeg behandler:

  • Stressrelaterte lidelser
  • Stress- og konflikthåndtering
  • Livsbelastninger
  • Traumer
  • Posttraumatiske stresslidelser
  • Engstelse
  • Angst
  • Nedstemthet
  • Depresjon

Prisliste

BEHANDLINGER

Psykolog
45 min
1450,-