Rakel Mortensdatter Birkeli

Rakel er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø, og spesialiserer seg innenfor barn og ungdomspsykologi. Hun har erfaring med utredning og behandling av psykiske vansker som angst, traumer, nedstemthet, selvkritikk, uro, sorg og livskriser. Det er viktig for henne at du som pasient skal føle deg sett, hørt og ivaretatt. Rakel er empatisk og vil møte deg med åpenhet og aksept.

Maximillian Bader Hansen

Maximillian Bader Hansen er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø, han har en bred erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten og det private. Vonde følelser, angst, bekymringer, frykt, traumer, søvn, tankekjør og indre ro er kjente problemstillinger for psykologen. Han ønsker å kartlegge dine behov, for å kunne utarbeide en behandlingsplan som skal hjelpe deg som pasient i å nå dine mål og bli møtt på det du søker hjelp for på best mulig måte.

Ine Sagli Solstad

Ine Sagli Solstad er utdannet psykolog ved England, Middlesex University og Ungarn Eötvös Loránd University, for tiden er psykologen under spesialisering i voksenpsykologi. Ine har tidligere jobbet med både barn, unge og voksne og har erfaring fra rusbehandling, akuttpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og DPS allmennpoliklinikk. Hun er opptatt av å skape et trygt rom hvor dere sammen vil jobbe med endring som fører til bedring.

Ivar Wagle

Ivar Wagle er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 1999. Han har tidligere jobbet som organisasjonspsykolog og praktisert som klinisk psykolog i det private ved Byporten legesenter siden 2001. Han har lang erfaring med individual- par- og familieterapi, hovedsakelig med voksne og unge voksne. Ivar tar imot klienter med angstlidelser (panikklidelse, bekymring/overtenkning, fobier, helseangst og OCD), depresjonstilstander, søvnvansker, traumer og misbruksproblematikk.