Psykiater

Mirjana Klepsvik er utdannet lege og autorisert psykiater. Hun er spesialist i psykiatri ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i 2012 samt spesialist i rus og avhengighetsmedisin ved Oslo Universitetssykehus i 2015. Psykiateren har lang erfaring i arbeid med pasienter som har ulike psykiske lidelser som blant annet angst, bipolar lidelse, ADHD, PTSD, depresjon, også i kombinasjon med fysiske lidelser og rusproblemer. Utredning og medikamentell behandling av ADHD, PTSD, bipolar lidelse, depresjoner, angst og alkoholproblemer er Mirjanas spisskompetanse.

Mirjana er en tydelig og trygg terapaut som tilpasser utdrening og behandlingsmetode til den enkelte pasientens behov og problemstilling. Sammen med hennes høye faglige kompetanse, gjør dette at Mirjana kan hjelpe pasienter med psykiatriske problemstillinger og svare på pasientens spørsmål på en god måte.

Psykiateren gleder seg til å ta deg imot!

Prisliste

Psykiater - konsultasjon
45 min
2700,-
Omtrent 11 timer for utredning av ADHD, inkl. oppstart av ADHD medisinering
2500,- per time