Rakel er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø, og spesialiserer seg innenfor barn og ungdomspsykologi. Hun har erfaring med utredning og behandling av psykiske vansker som angst, traumer, nedstemthet, selvkritikk, uro, sorg og livskriser. Det er viktig for henne at du som pasient skal føle deg sett, hørt og ivaretatt. Rakel er empatisk og varm, og vil møte deg med åpenhet og aksept.

Jeg behandler:

 • Depresjon
 • Angst
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • OCD
 • Generalisert angst
 • Helseangst
 • Spesifikk fobi
 • PTSD
 • Milde til moderate spiseforstyrrelser
 • Livskriser
 • Sorg

Vi opplever en økning av pasienter med behov for psykologbehandling etter pandemien, og har dermed økt kapasiteten slik at vi nå kan ta imot pasienter i helgene, etter avtale. Kontakt oss dersom du ønsker en time i helgene, på post@nmsoslo.no eller 23 00 7909.