Ine Sagli Solstad er utdannet psykolog ved England, Middlesex University og Ungarn Eötvös Loránd University, for tiden er psykologen under spesialisering i voksenpsykologi. Ine har tidligere jobbet med både barn, unge og voksne og har erfaring fra rusbehandling, akuttpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og DPS allmennpoliklinikk. Hun er opptatt av å skape et trygt rom hvor dere sammen vil jobbe med endring som fører til bedring.

Jeg behandler:
  • Angst
  • Søvnvansker
  • Stress
  • Utbrenthet
  • Relasjonelle problemer
  • Depresjon
  • Sorg
  • Livskriser