Behandlinger

Tannlege

Kjeveteamets tannlege vil vurdere om din tannstatus er årsak eller bidrar til din TMD. Åpent bitt i en av sidene eller i fronten, dypt bitt, dekkbitt, kryssbitt eller fravær av tenner i essensielle områder kan utløse utfordringer i bittharmonien mellom kjevene, som igjen skaper uheldig kjevebevegelse eller dysfunksjoner. I tilfeller hvor man gnisser mye om natten kan det være aktuelt med biteskinne. Dette er bare noen av problemstillingene som kan lede til kjeveleddsbesvær.

Kiropraktor

Kjeveteamets kiropraktor vil snakke med deg om din egen opplevelse av plagene, samt utføre ortopediske og nevrologiske tester i tillegg til å vurdere muskulatur i nakke og kjeve for å stille riktig diagnose, og for å utelukke alvorlig sykdom. Muskelspenninger, slappe leddbånd, og redusert bevegelighet i kjevens og nakkens ledd er svært vanlige årsaker til TMD. Uvaner, overbelastning, stress og uheldig ergonomi på jobb, hjemme og i sosiale situasjoner er også kjente bidragsytere.

Psykolog

Når du kommer til første time vil behovet for parallel behandling hos psykolog vurderes.

Lege

Din helsestatus kartlegges ved din første time. I enkelte tilfeller kan TMD være så hemmende at det vil være aktuelt med medisinsk bistand. I sjeldne tilfeller eller ved mistanke om underliggende eller annen sykdom vil det være nødvendig med utvidet utredning hos lege.