Hva er OCD, og hvordan kan det behandles?

Tvangstanker er påtrengende tanker og forestillingsbilder som vekker et sterkt ubehag og som er uønsket av den som opplever dem. Innholdet i tvangstankene er nesten alltid av en karakter som er det mest skamfulle og tabubelagte du kan tenke deg

Les mer →

Angst

Dersom man opplever angst ofte, slik at det hindrer vår funksjon i hverdagen i betydelig grad, kalles det en angstlidelse.

Les mer →