Hva er angst? 
Frykt er når du blir redd for noe som faktisk er farlig, mens angst er nå du blir redd for noe som irrasjonelt og overdrevet. Angst er en helt normal respons som vi alle opplever i ny og ne. Dersom du opplever angst ofte, slik at det hindrer funksjonen i hverdagen i betydelig grad, så kalles det en angstlidelse. Ifølge Helsenorge.no får ca. 20-25% av befolkningen en angstlidelse i løpet av livet og det er en av de vanligste psykiske lidelsene. Det finnes ulike typer angstlidelser, men både angst reaksjonen og prinsippene i behandlingen er relativt likt uansett hva man har angst for.

Hva skjer med kroppen når du opplever en angstreaksjon?
Kort forklart består en angst reaksjon i tanker om at noe ubehagelig eller farlig/ubehagelig kan skje og kroppslige symptomer. Kroppen aktiveres for å forsøke å hjelpe deg å håndtere en potensielt farlig/ubehagelig situasjon på ulike vis, for eksempel vil hjertet slå fortere slik at blodet ledes raskere til musklene og pusten går raskere for å øke oksygenopptaket. Man kan bli kvalm, svimmel, skjelve, blir kald eller varm og liknende. Dette kan være ubehagelig og oppleves skremmende. Mange tror at de holder på å miste kontrollen, kommer til å besvime eller dø. Men selv om angst er ubehagelig, så er det ikke farlig. Dersom du er plaget av angst, kan det være nyttig å sette seg litt inn i hva som faktisk skjer i kroppen. For eksempel at selv om man kan føle seg svimmel så besvimer man ikke av angst (med unntak av angst for blod) fordi blodtrykket øker under angst aktivering, i motsetning til når man besvimer hvor blodtrykket faller.

Hva er vanlige tegn til angst?
Dersom du er plaget av angst, velger du ofte enten å unngå situasjoner som skaper angst eller å bruke det som kalles sikringsstrategier for å dempe ubehaget. Hvis du for eksempel har sosial angst kan det hende at du lar være å ta bussen fordi man er engstelig for å si eller gjøre noe dumt ute blant andre. Eller så kan det hende at du tar bussen på tidspunkt hvor det er lite folk, ser på telefonen, hører på musikk og liknende for å redusere ubehaget. Unngåelse og sikringsstrategier er det som opprettholder angst. Når du oppfører deg som om at det du har angst for stemmer, så vil angsten enten fortsette eller forsterkes. Det er også relativt vanlig at personer rundt (med god intensjon) blir en del av unngåelsen eller sikringsstrategiene, for eksempel ved å tilby å kjøre bil slik at personen slipper å ta buss, eller blir med på å ta bussen slik at personen slipper å reise alene.

Hva bør du gjøre dersom du har angst?
Dersom du er plaget av angst er måten å få det bedre på å øve på å utsette deg for angst på rett måte. Dette kalles eksponering og er effektiv behandling for angstlidelse. Mange som er plaget av angst har allerede forsøkt å utsette seg for angstskapende situasjoner på egenhånd uten å oppleve bedring. Dette handler ofte om at man ikke har tatt bort alle sikringsstrategier, og derav ikke utført eksponering på rett måte, noe som gjør at angsten fortsetter.

Ta gjerne kontakt dersom du er plaget av angst selv og ønsker behandling eller om du er pårørende (forelder, kjæreste, venn) og ønsker veiledning på hvordan man kan være en god støtte uten å bli en del av unngåelsen eller sikringsstrategiene.

Ønsker du å vite mer om behandlingen?

Kontakt oss i dag for en konsultasjon med psykologen.