Ivar Wagle er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 1999. Han har tidligere jobbet som organisasjonspsykolog og praktisert som klinisk psykolog i det private ved Byporten legesenter siden 2001. Han har lang erfaring med individual- par- og familieterapi, hovedsakelig med voksne og unge voksne. Ivar tar imot klienter med angstlidelser (panikklidelse, bekymring/overtenkning, fobier, helseangst og OCD), depresjonstilstander, søvnvansker, traumer og misbruksproblematikk.

Man behøver ikke å ha en psykisk lidelse eller diagnose for å få utbytte av samtaleterapi. Mange kan ha nytte av en utenforstående samtalepartner ved motgang og belastende livshendelser. Ivar har erfaring med samtaler, råd og veiledning gjennom ved samlivsbrudd, tap av nære familiemedlemmer eller venner, arbeidskonflikter, overgang fra studier til arbeidsliv eller andre vansker med å tilpasse seg endrede og krevende livssituasjoner.

Innledningsvis er han opptatt av å bli kjent med deg som person og få innsikt i den sosiale konteksten. Behandlingen tilrettelegges mot type problematikk samt klientens individuelle behov, personlighet og preferanser. Han har en løsningsorientert tilnærming og tar i bruk evidensbasert behandling for psykiske lidelser og mer samtaleorientert og eksistensiell tilnærming til livshendelser og psykososiale vansker.

Jeg behandler:

 • Panikklidelse
 • Sosial angst
 • Generalisert angst
 • Fobier
 • Helseangst
 • Tvangslidelse (OCD)
 • Generalisert angstlidelse (GAD)
 • Depresjon
 • Insomni
 • Traumer, posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Senvirkninger av mobbing og/eller trakassering
 • Arbeidskonflikter
 • Par- gruppe- og familieterapi