En person som ønsker å være alene er ikke nødvendigvis ensom. En person som derimot ønsker selskap eller et forhold til noen, men er for seg selv, det er ensomhet.

Ensomhet er en følelse av savn etter nære relasjoner. Du kjenner på følelsen av mangel på tilhørighet, du føler deg lite spesiell og mindre verdsatt. Personer som føler på ensomhet har ofte mindre kontakt med andre personer, eller dårligere kommunikasjon mellom seg og andre, enn de selv ønsker. Hvilke ønsker og forventninger for kontakt har du`.

Dersom du kjenner at dette gjelder deg, er du ikke alene. Ifølge SSB relaterer 16% av hele Norges befolkning til ensomhet.

Du kan ha et bredt nettverk og en stor vennekrets samtidig som du kan føle på ensomhet – det kan ramme hvem som helst. Ensomhet er et tabulagt emne, og det kan kjennes ukomfortabelt å anerkjenne at man føler det slik. Det er litt trist, og kan ofte være et vanskelig emne å snakke om med sine nærmeste.

Hvordan løser man ensomheten?

Tiltak som kan hjelpe mot ensomhet er for eksempel å dele positive erfaringer og opplevelser. Oppsøk sosiale omgivelser, hvor du kan dele dine interesser med andre. Forsøk så å gjøre dette til en rutine slik at du blir godt kjent med de du treffer.

Foretrekker du heller å bruke internett til å knytte nye relasjoner kan du gjøre det ved å bruke sosiale medier som en vei ut av ensomheten. På nettet kan du møte mennesker som kjenner seg igjen i det du går gjennom, og gjerne vil dele erfaringer og opplevelser med deg. Slik blir det mindre utfordrende å snakke om ensomhet, og lettere å bearbeide følelsen. Pass på at du ikke graver deg dypere ned i ensomheten ved å kun kommunisere via digitale flater. Ønsker du å bruke internett og sosiale nettverk som et tiltak, pass på at du kombinerer det med sosial kontakt også utenfor nettet.

Et annet trygt og godt tiltak for å komme seg ut av ensomhet på, er å snakke med en psykolog, åpne deg og bli mer personlig ovenfor en du kan snakke med. På denne måten blir det mindre tungt å snakke om, og du får snakke om det som gjør at du føler deg ensom. Din psykiske helse vil påvirke ditt selvbilde, samvær med andre og din generelle mentale stemning.

Ønsker du å ta en prat?

Vi ved Nydalen Medisinske Senter har flere års erfaringer og spesialisering innenfor dette området, og ønsker å hjelpe deg på veien til en bedre helse.

Snakk med oss.