Internasjonale forskere har påvist at ryggsmerter er den største årsaken til uførhet i verden og er faktisk den plagen som koster samfunnet mest penger. 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettapparatet.

Alle som har langvarige smerter kjenner ofte til følelsen av frustrasjon og sinne. Man har fått ulike forklaringer på hvorfor man har vondt og man har prøvd ulike behandlingsmetoder med liten eller ingen endring. 

En spesialist i nevrologi arbeider med sykdommer i nervesystemet, og kan ofte forklare at årsaken til smertene kommer av unormal fyring av nervene. En psykolog kan forklare hvordan våre tidligere erfaringer og emosjonell respons er årsaken til smertene. En fysioterapeut kan forklare at årsaken er muskelubalanse, en lege kan ofte forklare at årsaken skyldes slitasje og en kiropraktor kan forklare at årsaken er en «låsning». . 

Hvem har rett? De kan alle ha rett. Bare 5-10% av alle ryggsmerter skyldes sykdom i en spesifikk struktur, mens de resterende tilfellene skyldes mer komplekse og flerfaktoriale årsaker. Da er det ikke rart at mange har liten effekt av én spesifikk terapi, hvis smertene skyldes flere årsaker.

Få bort siloene

Forskerne anbefaler å gå bort fra «silo-behandling» og bruke en helhetlig tilnærming til smertene og behandlingen. Sammen har de kommet med ulike anbefalinger til endringer som må skje i helsevesenene for å forbedre behandlingene av mennesker med kroniske smerter:

  • Når annen alvorlig sykdom er utelukket anbefales det å screene for alle faktorene som kan ha en innvirkning på smertene. 
  • Respektere og respondere til pasienten sine behov og preferanser 
  • Målet med behandlingen bør være at pasienten sitter strategier til å hjelpe seg selv til å nå målet sitt. 
  • Bedre tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell. 

Ved Nydalen Medisinske Senter strever vi etter å følge siste internasjonale retningslinjer. Vi respekterer at smerter er komplekse og vi samarbeider tett mellom kiropraktor, lege og psykolog for å hjelpe deg til langvarig bedring.  

Vondt i ryggen?

Vi kan behandle dine ryggsmerter med en tverrfaglig tilnærming og personlig oppfølging.

Snakk med oss.