Selv om spiseforstyrrelse dreier seg om ulike måter å kontrollere inntaket av mat og vekt på, handler lidelsen først og fremst om følelser. Det finnes flere former for spiseforstyrrelser, som for eksempel Anoreksi, Bulimi, Overspisingslidelse og Uspesifisert spiseforstyrrelse.

Når kan vi karakterisere spiseforstyrrelse som en lidelse?

Når tanker, følelser og atferd knyttet til kropp og mat overskygger alt annet i livet, og påvirker livskvaliteten din negativt, kan tilstanden karakteriseres som en lidelse.

Det finnes ulike tegn på en spiseforstyrrelse, lidelsen er kompleks og vil variere fra person til person. Her finnes det ingen fasit, men noen av tegnene til spiseforstyrrelse kan blant annet være at du får skyldfølelse eller blir stresset etter å ha spist, du kaster eller gjemmer mat, du utvikler unormale spisevaner, som å unngå en viss mattype, eller unngå et måltid. I noen tilfeller er det flere som inntar store mengder mat, visse kjenner også på humørsvingninger og konsentrasjonsvansker. Konsentrasjonsvansker kommer ofte som et resultat av at alle organene i blir mindre ved alvorlig undervekt, inkludert hjernen.

Betydelig underernæring vil påvirke store deler av kroppens organer. Risikoen for en rekke helseplager kan øke, og komplikasjonene vil variere avhengig av symptomene og diagnoser. Selvfremkalt oppkast kan svært ofte føre til syreskader på tennene, dette kommer av at sure stoffer kommer i kontakt med tennene, og emaljen blir på denne måten myk og slites. Dersom man kaster opp mer enn normalt vil man være spesielt utsatt for syreskader, som også kalles for erosjon. Helseskadene kan være langvarige, og i noen tilfeller evige. Men det er mulig å bli frisk, vi ønsker å hjelpe deg på veien mot en bedre helse. Det er svært viktig at du som sliter av spiseforstyrrelser får den hjelpen du har behov for.

Hvordan er behandling av spiseforstyrrelse?

Behandlingen av spiseforstyrrelser hos oss ved Nydalen Medisinske Senter starter med en samtale sammen med psykologen, hvor dere sammen vil kartlegge og vurdere behovet for videre oppfølging. Psykologene ved NMS tar i bruk anerkjente behandlingsmetoder i all samtaleterapi, de vil forsøke å hjelpe deg som sliter med spiseforstyrrelser, slik at du skal kunne ta kontroll over matinntaket, å regulere alle negative følelser knyttet til kropp og mat, på måte som føltes trygg for deg.

Få hjelpen du behøver av vårt tverrfaglige team lokalisert i hjertet av Nydalen. Hos oss kan du være trygg på at du blir møtt på med åpenhet og aksept.

Du trenger ikke henvisning for å bestille time hos oss.

Har du behov for å snakke med noen?

Vi ønsker å hjelpe deg med å komme i gang med behandlingen.

Kontakt oss her.