Smerte er en del av livet og noe vi alle tilegner oss et forhold til. Selv om vi blir utsatt for nøyaktig samme hendelse, er vår opplevelse av smerte ulik fra person til person – opplevelsen av smerte kan være biologisk-, sosialt- eller psykologisk betinget. De fleste av oss kjenner igjen smerte ved samlivsbrudd, skader, sykdom eller kjærlighetssorg.Ettersom opplevelsen av smerte er noe vi helst vil unngå, blir den ofte assosiert med angst, frykt eller en intuitiv unngåelse og vegring. Denne opplevelsen er rent subjektiv, da vi som mennesker tolker ulikt og reagerer derfor forskjellig. Bakgrunnen for hvordan vi reagerer kommer ofte fra miljø, arv, læring, vår referansegruppe og de omgivelsene vi henter informasjon fra.

Resultatet av vår atferd henger sammen med måten vi tenker på, hvordan vi føler, tolkningen av impulser og hvordan vi bearbeider emosjoner. De tre komponentene – tanke, følelse og atferd – påvirker dermed hverandre. 

Å endre tankesett gjennom atferdsterapi

Et ønske om å endre egne rutiner og vaner til det bedre er noe flere av oss kan kjenne seg igjen i. Det finnes ulike atferdsteknikker vi kan ta i bruk for å endre tankesett, eller følelser knyttet til tankene. Ved for eksempel å påvirke tankesettet til en person som sliter med depresjon, og jobbe mot depresjonen, vil det endre følelsene knyttet til tankene.

Dette er et eksempel på hvordan vi kan jobbe med atferdsteknikker, og som kalles Cognitive behavioural therapy (CBT).

CBT er en terapiform som bygger på forholdet mellom tanker, følelser og atferd, og kalles også for kognitiv atferdsterapi, eller kognitiv terapi. Gjennom denne terapiformen har vi kunnet hjelpe våre pasienter med alt fra angst, depresjon, frykt, nedstemthet, odontofobi, bekymringer, sosial angst, smerte, sorgprosesser og mer.

Ringvirkninger

Vi behandlere opplever ofte at slike psykiske utfordringer leder til en rekke fysiske plager blant våre pasienter, som muskelspenninger, hodepine, skulder- og nakkeplager, tanngnissing og kjeveleddsbesvær.   

Les også: Kjeveplager? Få hjelp ved nytt medisinsk senter.

Disse fysiske utfordringene medvirker ofte til nedsatt livskvalitet, som igjen kan føre til ringvirkninger som stress, søvnmangel og nedsatt konsentrasjonsevne og arbeidskapasitet. Samtidig kan det føre til mental ustabilitet og redusert sosial omgang.

Vi ser at ringvirkningene er mange ved uforløst smerte, enten den har sin referanse i fysiske, sosiale eller psykiske plager. 

 

arabella i samtale med pasient

I SAMTALE: Hos Nydalen Medisinske Senter behandler vi også psykiske lidelser.

Hvordan bryte den onde sirkelen?

Mange assosierer tannbehandling med smerte og velger av den grunn bort tannbehandling i frykt for smerte. Unngåelse av tannhelsekontroll eller angst for tannbehandling utgjør høy risiko for dårlig tannhelse og redusert selvfølelse.

Angivelig 5-10 % av befolkningen i alle aldersgrupper lider av tannbehandlingsangst, i noen tilfeller så ille at de unngår å oppsøke tannlegen. De går rundt med store smerter, og inntar større mengder beroligende og smertelindrende medikamenter. Dette er skadelig for mer enn bare tannhelsen.

Dette er en velkjent menneskelig mekanisme, der vi utsetter eller innlærer oss et avledningsmønster, og ikke vedkjenner oss sannheten. Gjennom denne unnlatelsen av en situasjon, og opplevelsen av manglende mestring av egenomsorg, fører det oss inn i en følelse av skyld, mindreverdighet og skam. Slike situasjoner ser vi ofte blant pasienter som har tannlegeskrekk og et felles kjennetegn blant disse pasientene er at deres situasjon går i en negativ syklus, eller en ond sirkel. 

Les også: Tannlegeskrekk?

Gjennom CBT og andre terapiformer kan man bryte den onde sirkelen, noe flere av våre pasienter har vært gjennom og mestret. Deres frykt for behandling hos tannlegen er over, og timene hos oss blir enklere og føles bedre. Denne gruppen pasienter behandler vi ofte under narkose, lystgass eller premedisinering. 

Deres endrede atferd, gjennom et mer konstruktivt tankesett og bedre selvfølelse, resulterer nå i positive ringvirkninger.

Vi er her for å hjelpe deg på veien

Våre behandlere ved Nydalen Medisinske Senter møter hver dag på pasienter med ulike utfordringer i livet. Omsorgssvikt, overgrep, voldtekt og mishandling er noen av tilfellene. Ved disse tilfellene er det ikke tilstrekkelig å kun behandle tannhelsen, for tennene er kun et bilde av årsakene til den egentlige historien om hvorfor det ble sånn. 

Hos oss ved Nydalen Medisinske Senter har vi et tverrfaglig samarbeid med leger, psykologer, tannleger og kiropraktor, noe som gjør det lettere for oss å hjelpe våre pasienter. Vi har flere års erfaring med ulike typer av behandling og har forståelse for at det er vanskelig å snakke om egen svakhet og sårbarhet, feil, skyld og skam. Her blir du møtt med forståelse og respekt.

Vi vet hvor viktig det er å bli møtt med forståelse, da det kroppslige ubehag angsten fører til er helt grunnleggende for å kunne mestre smerte. Opplevelsen av trygghet til omgivelsene og tillit til hjelpepersonell er avgjørende for å nå frem til åpenhet og en sann fortrolighet.

Og vi er her for å hjelpe deg med det. 

Kjenner du deg igjen?

Vi ønsker å møte deg med forståelse og respekt.

Snakk med oss.