Kjære pasienter av Nydalen Medisinske Senter,

dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av coronavirus, og du har timeavtale ved vår klinikk, ber vi om at du tar kontakt med oss.Dette gjelder også om du har forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller er blitt tungpustet. Per 06.03.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning. Reiser fra andre land eller kontinenter bør også medregnes som risikoområder i og med at spredningen går så raskt.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp eller akutt behandling, og du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av coronavirus, ber vi også om at du tar kontakt på telefon på forhånd, slik at vi kan legge til rette for god og forsvarlig behandling.»

Har du symptomer?

Vi anbefaler på det sterkeste at du forholder deg til de rådene og den veiledningen norske myndigheter gir. Dersom du har spørsmål, behov for hjelp eller annet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Jeg vil snakke med dere.