Sliter du med å føle deg langt nede, uten helt å forstå grunnen til at du føler det slik?

Spesielt under en slik spesiell tid som vi er i nå, er det ikke uvanlig at man opplever å føle seg lei, ulykkelig, og trist. Det kan være utfordrende å håndtere disse negative følelsene når man ikke forstår grunnen til at man føler det slik man gjør.

Når du har depresjon, er det vanlig at du har konsentrasjonsvansker, mangel på appetitt, er sosialt tilbaketrukket, og i de aller fleste tilfeller føler du mangel på glede og entusiasme og nedtrykthet. Alle overnevnte tilstander er symptomer på depresjon, og fler finnes det. Ofte har du søvnproblemer, og vansker med hverdagslige gjøremål og rutiner. Hverdagslige gjøremål føles ofte som en stor oppgave, hvor det finnes lite motivasjon for å gjennomføre. Flere av disse symptomene kan vare over lengre tid, i flere tilfeller over mange uker, og måneder, og dette vil mest sannsynlig påvirke søvn, prestasjon på jobb, relasjoner og fritid.

Du er ikke alene om å føle det slik, ifølge FHI vil depresjon påvirke en av fem i løpet av livet.

For å kunne oppnå en bedre mentalhelse er det avgjørende å bestemme seg for endring. Vi ved Nydalen Medisinske Senter ønsker å hjelpe deg på veien mot en bedre helse. For å bli bedre kan du snakke med en av våre erfarne psykologer i dag. Gjennom behandling hos en av våre psykologer eller psykiatere kan du oppleve raskere bedring og en økt livskvalitet.

Vår online timebestilling er enkel, du kan sende mail til post@nmsoslo.no eller ring til 23 00 79 09. Våre behandlere vil hjelpe deg med å komme i gang med terapien, uten lang ventetid.

Trenger du å snakke med noen?

Kontakt oss her!