Media har gitt ut nyheter om folk som ikke tar karantene alvorlig nok, bryter dem og politiet blir tilkalt for å sende de hjem. I det siste har det også vært snakk om å straffe de som potensielt utøver en fare for samfunnet ved å være smittebærer. I noen land har de straffet de som bryter karantene med fengsel opp mot 3 år og bøter opp mot 600 000 kroner.

Det handler om å være bevisst og varsom. Du som en borger og tilhørende til et samfunn kan utgjøre en forskjell. Bare ved å være hjemme.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre før du selv utvikler symptomer.

Karantene benyttes for å begrense kontakten mellom personer som kan tenkes å være rammet av en smittsom sykdom, og andre mennesker. Det ansees at de som blir satt i karantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette er aktuelt for personer som ikke har symptomer på covid-19, men som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19, eller personer som de siste 14 dager har vært i land som omfattes av karantenebestemmelser.

Per artikkelens dato er det altså alle land utenfor Norden med unntak av Sverige og Finland. For helsepersonell er det absolutt alle land utenom Norge. Lovdata.no sier: Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

I karantene? Dette kan du gjøre og ikke gjøre

– Du skal ikke gå på skole eller jobb.
– Personer som bor sammen kan omgås normalt.
– Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
– Du skal ikke ta offentlig transport.
– Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
– Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.

Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø. Du utsetter mange i fare, selv timer og kanskje dager til og med, avhengig av hvilke varer du har tatt på, og lagt tilbake. Unngå butikker, kafeer og liknende steder. Kontakt en venn eller en nabo som kan hjelpe deg med å kjøpe dagligvarer om du har behov for det.

Til de andre i hjemmet med en i karantene: De som bor sammen med en person i karantene, skal ikke selv være i karantene. Man må følge med på egne symptomer.

Unntak: De som jobber med mennesker der liv og helse kan være I fare kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb. De som gjennomfører vare og passasjertransport (busser, t-bane, trikk og tog), er også et unntak.

Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

I dag har FHI uttalt seg etter å ha fått en rekke spørsmål om hvorfor helsearbeidere får lov til å jobbe selv om noen hjemme har karantene. De svarte på Twitter:

“– Hvis de måtte holde seg hjemme, kunne sykehus raskt miste folk de trenger for å behandle syke. Det ville vært større risiko enn eventuell smitte. Valget er ikke lett, men er tatt for å ivareta liv og helse.”

Dersom du skulle få feber eller luftveissymptomer, må du isolere deg så snart som mulig. Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

Isolasjon

Hjemmeisolering vil si at du skal holde deg hjemme. Det betyr ingen fysisk shopping, kafeer, date, dra på treningssenter eller joggetur. Du må ringe en venn eller nabo for å få hjelp til nødvendige innkjøp. Det kan også være hjemmetjenesten.

Hvem må isoleres? De som får positiv prøve eller testes for covid-19 må isoleres. Enten om det måtte være hjemme eller på sykehus/sykehjem og liknende.

Isolert? Dette kan gjøre og ikke gjøre

– Ikke gå ut, hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
– Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
– Hjemmet bør rengjøres hyppig.
– Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
– De du bor sammen med skal være i karantene. Begrens også nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt.

Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk. Altså frisk + 7 dager hjemme. Om du er hjemme og sykdommen din forverres, som ved pustevansker, kontakt legevakt eller 113.

Ved behov for legebesøk må du kontakte din fastlege eller oppsøke annen helsetjeneste, og fortelle at du har eller blir vurdert for å ha covid-19 når du ringer. Du skal ikke bruke taxi, buss eller annen offentlig transport.

Dersom du har behov for hjelp, er vår lege ved Nydalen Medisinske Senter tilgjengelig.
For timebestilling, ring til 23 00 79 09.

For oss I Norge som er i SARS-CoV2-tider nå, gjelder disse viktige tiltakene til 1. april med muligheter for forlengelse. Isolasjon gjelder også for helsepersonell som er blitt testet positiv for å ha Covid-19. Om man ikke følger disse vil man i Norge per 17.03.2020 – bli straffet med bøter opp mot 20 000 kroner eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Det handler i bunn og grunn ikke om deg om du må bli isolert eller i karantene, men for dine kjære, dine naboer, ditt nettverk og ditt land. Som nevnt i starten av artikkelen: vær bevisst og varsom.

Har du behov for legehjelp?

Vi ønsker å hjelpe.

Kontakt oss her.